ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarJavno nadmetanje radi prodaje osnovnog materijalnog sredstva na dan 29. travnja 2021. godine u 12:00

 

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar

BROJ:     01-01-23/ 2-2021/ V
BJELOVAR, 20. travnja 2021.

Temeljem članka 16. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Vodne usluge Bjelovar, Uprava Društva oglašava

JAVNO NADMETANJE

radi prodaje osnovnog materijalnog sredstva
na dan 29. travnja 2021. godine u 12:00 sati

 

Radni stroj JCB 4CX

Godina proizvodnje 1994.

80.000,00 kuna

u cijenu nije uključen PDV

 

Navedeno osnovno sredstvo može se razgledati svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati na lokaciji društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a.

Na internom nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu od 10% od početne cijene, najkasnije jedan dan (1) prije održavanja javnog nadmetanja na poslovni račun otvoren kod:

Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, broj: IBAN  HR66 2402006 1100683933

Sa sobom ponijeti dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

Osnovno materijalno sredstvo bit će prodano onom ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se odvija prema načelu viđeno – kupljeno.

Ponuditelju koji ne uspije na javnom nadmetanju, jamčevina će se vratiti isti dan na blagajni društva Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14a.

  • Img 20210415 080953
  • Img 20210415 080941