ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-53-2022/K Nabava usluge Dezinsekcije i deratizacije

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

BLAGAJNA

Ulica Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar

RADNO VRIJEME: 

ponedjeljak - petak 7:00 - 17:00

subotom 8:00-13:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 21. 10. 2022.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

Naručitelj  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, OIB 27962400486  objavljuje Poziv za dostavu ponuda za zajedničku nabavu s tvrtkom Vodne usluge d.o.o. ,Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011: Nabava usluga Dezinsekcije i deratizacije. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave.

U skladu sa  čl.14. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 i Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokreću postupak zajedničke nabave usluga: Dezinsekcije i deratizacije, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima

Temeljem navedenih akata i članku 189 , 190 ZJN 2016 Vodne usluge d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,  OIB 43307218011 ovlastile su naručitelja Komunalac d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486 za zajedničku provedbu nabave usluga br BN-53-2022/K. Nabava usluga Dezinsekcije i deratizacije.