ZADNJE OBAVIJESTI
 

Vodne usluge d.o.o.EU Projekti

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

AGLOMERACIJA BJELOVAR

Projekt „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BJELOVAR“

Ishođene dozvole EN.2.1.11

Spremnost projekata i ishođenih dozvola EN.2.1.11.

Spremnost projekata i ishođenih dozvola EN.2.1.11.

„Prijava projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće“

ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU

ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU
ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU
ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU
ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU
ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU

U lipnju 2016. god. započeo je projekt izgradnje 17 km vodovoda. Izgradnja obuhvaća naselja Tomaš i Gornji Tomaš, Prespu i Malu Ciglenu, dio Ulice Milana Šufflaya, dio naselja Gornje Plavnice i Ulicu Potok u naselju Prgomelje. U sklopu izgradnje uličnog cjevovoda izvodit će se i priprema za priključenje novih korisnika izgradnjom djela priključka od uličnog cjevovoda do parcele korisnika, završno sa vodomjernim oknom. Izgradnja djela priključka uključujući sve građevinske i montažne radove sa materijalom neće biti trošak korisnika. Ova posebna pogodnost rezultat je Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007-2013. i Ugovora o sufinanciranju projekta sklopljenih između Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede kao posredničkih tijela razine 1 i 2 te Vodnih usluga d.o.o. Bjelovar.

Ugovorena vrijednost projekta iznosi 5 milijuna kn. Realizacija projekta u 85% sufinancira se iz sredstava EU a 15% iz nacionalnih sredstava. Nacionalna sredstva u iznosu od 5% osiguravaju Hrvatske vode a 10% Vodne usluge d.o.o. Bjelovar.

Svrha provedbe ovog projekta je omogućavanje priključenja novim korisnicima na kontinuirano zdravstveno kontroliran  i po količinama dostatan izvor vode za ljudsku potrošnju. Završetak izgradnje predviđa se krajem 2016. god.

Ugovorom o sufinanciranju sredstvima EU započeo projekt vrijedan 10 mil. €

Ugovorom o sufinanciranju sredstvima EU započeo projekt vrijedan 10 mil. €

U srijedu 28. siječnja 2015. godine Ugovor o sufinanciranju projekta „Izrada projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće“ potpisali su župan Damir Bajs, gradonačelnik Bjelovara Antun Korušec, predsjednik uprave tvrtke Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ivan Ivančić i načelnik Općine Rovišće Slavko Prišćan.

Ugovor je prethodno potpisan i od strane provedbenih tijela, resornog ministarstva - Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda.

Vrijednost ugovora je 4,7 milijuna kuna od čega je 85% sredstava iz Europske unije, a ostalo je podijeljeno prema partnerskom ugovoru na sudionike u realizaciji ovog plana. U tijeku natječaj za izradu ovih projekata i aplikacijskog paketa te se do kraja travnja ove godine očekuje potpisivanje ugovora s projektantima i početak izrade dokumentacije. Rok završetka dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola je 30. lipanj 2016. godine, a poslije toga slijedi raspisivanje natječaja za izvođenje projektiranih objekata, komunalnih vodnih građevina, te završetak projekta izgradnje do kraja 2018. godine. U drugoj fazi projektirati će se i graditi potrebna infrastrukture na području aglomeracija Gudovac i Rovišće, za što će podlogu dati investicijska studija izvedivosti, a rok za dovršetak tog dijela projekta  je 2023. godina.

Ukupan iznos procijenjenih radova, a riječ je oko 40 milijuna kuna na području aglomeracije Bjelovar i dodatnih 40 milijuna kuna za aglomeracije Gudovac i Rovišće, iznosi više od 10 milijuna eura što će biti uloženo u infrastrukturu ovih jedinica lokalne samouprave.

Projektom je u prvoj fazi predviđeno projektiranje i izgradnja 16 kilometara kanalizacijske mreže, 6 kilometara vodovodne mreže, rekonstrukcija oko 3 kilometra uličnih cjevovoda odvodnje, a posebno vrijedan dio projekta - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Bjelovaru na treći stupanj pročišćavanja što je sukladno direktivama EU o zaštiti okoliša.

..... više na:

http://www.bjelovar.info/index.php/aktualno/zajednichkim_snagama_u_povlachenju_sredstva_iz_europske_unije/

Potpisan ugovor o partnerstvu za pripremu projektno-studijske dokumentacije sufinanciran od EU

Zahvaljujući partnerskom odnosu na projektu izgradnje kanalizacijske mreže stiže potpora Europske unije.

 


U petak 07.11.2014. god. su u prostorijama Vodnih usluga ugovor o partnerstvu na pripremi projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće potpisali u ime Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs, bjelovarski župan, u ime grada Bjelovara Antun Korušec, gradonačelnik, u ime Općine Rovišće zamjenik načelnika Ivica Tanjić, te u ime Vodnih usluga d. o. o. Ivan Ivančić.

Potpisani ugovor je prvi korak prije zaključenja ugovora o sufinanciranju sredstvima EU. Ugovor je vrijedan 4.7 milijuna kuna, od čega je 85 posto predviđeno iz EU fondova.

..... više na:

http://www.bjelovar.hr/vijesti/aglomeracije-potpisivanje-ugovora/

http://www.bjelovar.info/index.php/aktualno/potpisan_ugovor_o_pripremi_projektno_studijske_dokumentacije