ZADNJE OBAVIJESTI
 

Vodne usluge d.o.o.EU Projekti

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

NPOO - Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području grada Bjelovara” koji se financira iz mehanizma za oporavak I otpornost u sklopu  Nacionalnog plana oporavka I otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

Ugovor je dodijelilo  Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja kao tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu Mehanizam za oporavak i otpornost. Provedbeno tijelo su Hrvatske vode.

Vrijednost projekta sa PDV-om: 16.557.181,60 EUR (124.750.084,77 HRK)

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 13.245.745,28 EUR (99.800.067,81 HRK)

Dodijeljena bespovratna sredstva (80%) u iznosu: 10.596.596,22 EUR (79.840.054,22 HRK)

Nacionalni izvori (20%) u iznosu: 2.649.149,06 EUR (19.960.013,59 HRK)

Projekt “Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe I odvodnje na području grada Bjelovara” uključuje slijedeće aktivnosti:

  • rekonstrukciju 2,07 km sustava javne vodoopskrbe u Ulicama Bilogorskoj I Blajburških žrtava, Podravskoj, Jezerskoj, Hlebinskoj i  patera S. Banića
  • rekonstrukciju/izgradnju 19,6 km glavnog, dovodnog, vodoopskrbnog cjevovoda Delovi – Bjelovar koji uključuje dionicu od vodocrpilišta Delovi do vodospreme Kupinovac (17,7 km) te dionicu u gradu Bjelovaru u Ulici A. Hebranga (1,9 km)
  • rekonstrukciju 2,4 km sustava javne odvodnje u Osječkoj ulici, Ulicama M. Gupca, F. Livadića, A. Trumbića, I. Gundulića i Baranjskoj ulici
  • izgradnju 3,1 km sustava javne odvodnje u Ulici V. Bukovca I Naselju Gornje Plavnice pri čemu je izgradnja u Ulici V. Bukovca završena a u Naselju Gornje Plavnice je u tijeku

AGLOMERACIJA BJELOVAR

Projekt „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BJELOVAR“

Ishođene dozvole EN.2.1.11

Spremnost projekata i ishođenih dozvola EN.2.1.11.

Spremnost projekata i ishođenih dozvola EN.2.1.11.

„Prijava projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće“

ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU

ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU
ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU
ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU
ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU
ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I PRIKLJUČAKA SUFINANCIRANA SREDSTVIMA EU

U lipnju 2016. god. započeo je projekt izgradnje 17 km vodovoda. Izgradnja obuhvaća naselja Tomaš i Gornji Tomaš, Prespu i Malu Ciglenu, dio Ulice Milana Šufflaya, dio naselja Gornje Plavnice i Ulicu Potok u naselju Prgomelje. U sklopu izgradnje uličnog cjevovoda izvodit će se i priprema za priključenje novih korisnika izgradnjom djela priključka od uličnog cjevovoda do parcele korisnika, završno sa vodomjernim oknom. Izgradnja djela priključka uključujući sve građevinske i montažne radove sa materijalom neće biti trošak korisnika. Ova posebna pogodnost rezultat je Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007-2013. i Ugovora o sufinanciranju projekta sklopljenih između Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede kao posredničkih tijela razine 1 i 2 te Vodnih usluga d.o.o. Bjelovar.

Ugovorena vrijednost projekta iznosi 5 milijuna kn. Realizacija projekta u 85% sufinancira se iz sredstava EU a 15% iz nacionalnih sredstava. Nacionalna sredstva u iznosu od 5% osiguravaju Hrvatske vode a 10% Vodne usluge d.o.o. Bjelovar.

Svrha provedbe ovog projekta je omogućavanje priključenja novim korisnicima na kontinuirano zdravstveno kontroliran  i po količinama dostatan izvor vode za ljudsku potrošnju. Završetak izgradnje predviđa se krajem 2016. god.

Ugovorom o sufinanciranju sredstvima EU započeo projekt vrijedan 10 mil. €

Ugovorom o sufinanciranju sredstvima EU započeo projekt vrijedan 10 mil. €

U srijedu 28. siječnja 2015. godine Ugovor o sufinanciranju projekta „Izrada projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće“ potpisali su župan Damir Bajs, gradonačelnik Bjelovara Antun Korušec, predsjednik uprave tvrtke Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ivan Ivančić i načelnik Općine Rovišće Slavko Prišćan.

Ugovor je prethodno potpisan i od strane provedbenih tijela, resornog ministarstva - Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda.

Vrijednost ugovora je 4,7 milijuna kuna od čega je 85% sredstava iz Europske unije, a ostalo je podijeljeno prema partnerskom ugovoru na sudionike u realizaciji ovog plana. U tijeku natječaj za izradu ovih projekata i aplikacijskog paketa te se do kraja travnja ove godine očekuje potpisivanje ugovora s projektantima i početak izrade dokumentacije. Rok završetka dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola je 30. lipanj 2016. godine, a poslije toga slijedi raspisivanje natječaja za izvođenje projektiranih objekata, komunalnih vodnih građevina, te završetak projekta izgradnje do kraja 2018. godine. U drugoj fazi projektirati će se i graditi potrebna infrastrukture na području aglomeracija Gudovac i Rovišće, za što će podlogu dati investicijska studija izvedivosti, a rok za dovršetak tog dijela projekta  je 2023. godina.

Ukupan iznos procijenjenih radova, a riječ je oko 40 milijuna kuna na području aglomeracije Bjelovar i dodatnih 40 milijuna kuna za aglomeracije Gudovac i Rovišće, iznosi više od 10 milijuna eura što će biti uloženo u infrastrukturu ovih jedinica lokalne samouprave.

Projektom je u prvoj fazi predviđeno projektiranje i izgradnja 16 kilometara kanalizacijske mreže, 6 kilometara vodovodne mreže, rekonstrukcija oko 3 kilometra uličnih cjevovoda odvodnje, a posebno vrijedan dio projekta - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Bjelovaru na treći stupanj pročišćavanja što je sukladno direktivama EU o zaštiti okoliša.

..... više na:

http://www.bjelovar.info/index.php/aktualno/zajednichkim_snagama_u_povlachenju_sredstva_iz_europske_unije/

Potpisan ugovor o partnerstvu za pripremu projektno-studijske dokumentacije sufinanciran od EU

Zahvaljujući partnerskom odnosu na projektu izgradnje kanalizacijske mreže stiže potpora Europske unije.

 


U petak 07.11.2014. god. su u prostorijama Vodnih usluga ugovor o partnerstvu na pripremi projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće potpisali u ime Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs, bjelovarski župan, u ime grada Bjelovara Antun Korušec, gradonačelnik, u ime Općine Rovišće zamjenik načelnika Ivica Tanjić, te u ime Vodnih usluga d. o. o. Ivan Ivančić.

Potpisani ugovor je prvi korak prije zaključenja ugovora o sufinanciranju sredstvima EU. Ugovor je vrijedan 4.7 milijuna kuna, od čega je 85 posto predviđeno iz EU fondova.

..... više na:

http://www.bjelovar.hr/vijesti/aglomeracije-potpisivanje-ugovora/

http://www.bjelovar.info/index.php/aktualno/potpisan_ugovor_o_pripremi_projektno_studijske_dokumentacije