ZADNJE OBAVIJESTI
 

Vodne usluge d.o.o.NPOO - Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje - potpisan UoDBS

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području grada Bjelovara” koji se financira iz mehanizma za oporavak I otpornost u sklopu  Nacionalnog plana oporavka I otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

Ugovor je dodijelilo  Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja kao tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu Mehanizam za oporavak i otpornost. Provedbeno tijelo su Hrvatske vode.

Vrijednost projekta sa PDV-om: 16.557.181,60 EUR (124.750.084,77 HRK)

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 13.245.745,28 EUR (99.800.067,81 HRK)

Dodijeljena bespovratna sredstva (80%) u iznosu: 10.596.596,22 EUR (79.840.054,22 HRK)

Nacionalni izvori (20%) u iznosu: 2.649.149,06 EUR (19.960.013,59 HRK)

Projekt “Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe I odvodnje na području grada Bjelovara” uključuje slijedeće aktivnosti:

  • rekonstrukciju 2,07 km sustava javne vodoopskrbe u Ulicama Bilogorskoj I Blajburških žrtava, Podravskoj, Jezerskoj, Hlebinskoj i  patera S. Banića
  • rekonstrukciju/izgradnju 19,6 km glavnog, dovodnog, vodoopskrbnog cjevovoda Delovi – Bjelovar koji uključuje dionicu od vodocrpilišta Delovi do vodospreme Kupinovac (17,7 km) te dionicu u gradu Bjelovaru u Ulici A. Hebranga (1,9 km)
  • rekonstrukciju 2,4 km sustava javne odvodnje u Osječkoj ulici, Ulicama M. Gupca, F. Livadića, A. Trumbića, I. Gundulića i Baranjskoj ulici
  • izgradnju 3,1 km sustava javne odvodnje u Ulici V. Bukovca I Naselju Gornje Plavnice pri čemu je izgradnja u Ulici V. Bukovca završena a u Naselju Gornje Plavnice je u tijeku