ZADNJE OBAVIJESTI
 

PročišćavanjeUređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćavanje otpadnih voda

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

BLAGAJNA

Ulica Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar

RADNO VRIJEME: 

ponedjeljak - petak 7:00 - 17:00

subotom 8:00-13:00

 

KOM.NET

KAKO SE PROČIŠĆAVA OTPADNA VODA? 


Crpna stanicaCrpna stanica:
Otpadna voda iz kućanstava i industrijska otpadna voda koja kolektorima dolazi do uređaja najprije prolazi preko grube rešetke gdje se zadržavaju veliki komadi smeća, a zatim se pomoću crpne stanice odvodi na finu rešetku gdje se zadržavaju manji komadi smeća.
 

 

 

Aerirani pjeskolov-mastolovAerirani pjeskolov-mastolov:
Nakon prolaska kroz finu rešetku otpadna voda dolazi u aerirani pjeskolov – mastolov u kojem se odvajaju pijesak i mast u posebne spremnike.
 

 

 

 

Izlaz iz pjeskolovaIzlaz iz pjeskolova:
Kanalom iz pjeskolova – mastolova otpadna voda odlazi u I. stupanj biološkog pročišćavanja koji se sastoji od dva aeracijska bazena volumena 312m3 i dvije taložnice po 634m3.
 

 

 

 

Prvi stupanj biološkog pročišćivanjaPrvi stupanj biološkog pročišćivanja:
Aeracija u bazenima je dubinska Messnerovim pločastim aeratorima. U bazenima se nalaze bakterije i gljivice koje se hrane organskom tvari iz otpadne vode i na taj način smanjuju koncentracije otpadnih tvari u vodi.
Bakterije se razmnožavaju veoma brzo (76 puta na dan) pa na taj način uklanjaju udarna opterećenja iz vode. Višak mulja koji nastaje kao posljedica biološkog pročišćavanja transportira se u muljne lagune.


 

Drugi stupanj biološkog pročišćivanjaDrugi stupanj biološkog pročišćivanja:
Iz bioloških bazena II. stupnja voda s mikroorganizmima (aktivnim muljem) odlazi u dvije taložnice po 1200m3 gdje se bistri.Dio aktivnog mulja vraća se u biološke bazene, a višak mulja transportira se zemljane lagune.
 

 

 

 

Taložnice drugog stupnjaTaložnice drugog stupnja:
Iz bioloških bazena II. stupnja voda s mikroorganizmima (aktivnim muljem) odlazi u dvije taložnice po 1200m3 gdje se bistri.Dio aktivnog mulja vraća se u biološke bazene, a višak mulja transportira se zemljane lagune.

 

 


Izlazna građevina u BjelovarskuIzlazna građevina u Bjelovarsku:

Izbistrena i pročišćena voda iz taložnica se ispušta u prirodni prijemnik potok Bjelovarsku.