ZADNJE OBAVIJESTI
 

Cjenik uslugaCjenik usluga Vodne usluge Bjelovar

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Cjenik vodnih usluga

Cjenik vodnih usluga na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara   Tarifa vodnih usluga za korisnike: Kućanstva, osnovne škole, dječje vrtiće, zdravstvene ustanove i športski objekti u vlasništvu grada Bjelovara (održavanje), određuje se kako slijedi: 1.            fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe         ...
 
Objavljeno: 07. 04. 2014.+ više