ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-48-2015/V Osiguranje imovine, vozila i ostalo

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 04. 12. 2015.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

U svojstvu središnjeg tijela za  nabavu temeljem članka 8 st.2. t.1. i st. 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi, ,te čl.15. Internih akata nabave naručitelja postupak nabave provodi Vodne usluge d.o.o.,Bjelovar, Ferde Livadića 14a ( u daljnjem tekstu naručitelj), ovlašten za provedbu postupka od strane slijedećih naručitelja:

Komunalac d.o.o. 43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a OIB 27962400486

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.