ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-52-2016/V Recenzija

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 25. 11. 2016.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar pokrenuo  je postupak bagatelne nabave za izradu recenzije „Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti“, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu   ponude.

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za  nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a), Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.