ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabava3011-14-8-2015/V Zaštitarske usluge tjelesne i tehničke zaštite

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 02. 12. 2015.     Kategorija: Poziv na nadmetanje

Poštovani,

 

sukladno članku 44 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11,83/13)), pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za pružanje istražiteljskih usluga i usluga na području sigurnosti za potrebe tvrtke KOMUNALAC d.o.o. iz Bjelovara, Ferde Livadića 14a. i za potrebe tvrtke Vodne usluge d.o.o. Bjelovar

 

U privitku Vam dostavljamo dokumentaciju za dostavu ponude te Vas molimo da nam, ukoliko ste  zainteresirani za suradnje, u roku do 18.12.2015 do 12:00 sati  dostavite ponudu, a sukladno dole navedene dokumentacije.

 

Ponudu je potrebno dostaviti na adresu: Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43 000 Bjelovar, s naznakom “Ponuda za uslugu stražarske i čuvarske službe – ne otvarati!“v