ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaPrikupljanje ponuda - bagatelna nabava

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

BN-58-2018/V Nadzor nad rekonstrukcije vodovoda

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-58-2018/V Nadzor nad izgradnjom radova: Rekonstrukcija vodovoda u  ulicama A Mihanovića, Ulice Male Sredice, Matice hrvatske, Ulica Svetog Antuna   te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.   Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave...
 
Objavljeno: 12. 11. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-24-2018/V Umjeravanje vodomjera

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br: BN-24-2018/V za nabavu usluga Umjeravanje vodomjera te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
 
Objavljeno: 12. 11. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-57-2018/V Izradu glavnih projekata izgradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-57-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Izradu glavnih projekata izgradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara u Ulici F.Livadića, M.Gupca, A. Trumbića, I.Gundulića i Baranjskoj ulici Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana...
 
Objavljeno: 24. 10. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-36-2018/V GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Poštovani, U skladu sa čl.15 Internih akata nabave naručitelji Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011 i  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486 pokreću postupak zajedničke nabave robe: Građevinski materijal, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima. Temeljem navedenih akata i članka 189, 190 ZJN 2016 Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486 ovlastile su naručitelja Vodne...
 
Objavljeno: 11. 10. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-56-2018/V Nadzor nad izgradnjom radova mjernih regulacijskih okana

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br:BN-56-2018/V Nadzor nad izgradnjom radova mjernih regulacijskih okana te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.   Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv....
 
Objavljeno: 21. 09. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-55-2018/V Nabava materijala za izgradnju javne vodoopskrbe mreže Posustav sjever-Etapa-5,

Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-55-2018/V, Nabava materijala za izgradnju javne vodoopskrbe mreže Posustav sjever-Etapa-5, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a...
 
Objavljeno: 06. 08. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-46-2018/V Izgradnja vodovoda u Patkovcu

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-46-2017/V Izgradnja vodovoda Patkovac,  te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava)...
 
Objavljeno: 05. 07. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-53-2018/V Mijerna oprema

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-53-2018/V za Nabavu  mjerne opreme te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.   Ovaj poziv...
 
Objavljeno: 27. 06. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-10-2018/V Kemikalije za obradu mulja

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-10-2018/V za nabavu robe:Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja Evidencijski broj  nabave: BN-10-2018/V te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna...
 
Objavljeno: 12. 06. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-51-2018/V Usluge izrade dokumentacije za nadmetanje za upravljanje projektom i vidljivošću

Poštovani,   Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-51-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga: Usluge izrade dokumentacije za nadmetanje za upravljanje projektom te za mjere vidljivosti i promidžbe za projekt IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ANGLOMERACIJE BJELOVAR, GUDOVAC I ROVIŠĆE Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama...
 
Objavljeno: 12. 06. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-50-2018/V Izrada idejnog i glavnog projekta za uklapanje novog zdenca b5 u postojeći sistem.

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-1-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Izrada idejnog i glavnog projekta za uklapanje novog zdenca b5 u postojeći sistem. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez...
 
Objavljeno: 12. 06. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-49-2018/V Novelacija projekta

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-49-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Novelacija glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, br projekta 486/GP. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez...
 
Objavljeno: 29. 05. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-28-2018/V Najam građevinske mehanizacije

Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-28-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Najam građevinske mehanizacije s rukovateljem Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava)...
 
Objavljeno: 25. 04. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-41-2018/V Nabava drobljenog kamena

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-4-2016/V Nabava drobljenog kamena,  te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni...
 
Objavljeno: 19. 04. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-48-2018/V Nabava materijala za izgradnju javne vodoopskrbe u naselju Patkovac

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-48-2018/V, Nabava materijala za izgradnju javne vodoopskrbe  u naselju Patkovac, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv....
 
Objavljeno: 17. 04. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-23-2018/V popravak pumpe Saer

Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-23-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Popravak dubinske crpke „SAER“, tip SPC252, broj: 32313125, elektromotor „SAER“ tip: MS201-125, broj 12004386, 92kW      Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr   Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz...
 
Objavljeno: 09. 04. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-19-2018/V Zamjena leptirica sa reduktorom i elektromotornim pogonom na bunaru B6 i B4.

Poštovani,   Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-19-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Zamjena leptirica sa reduktorom i elektromotornim pogonom na bunaru B6 i B4. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno...
 
Objavljeno: 27. 03. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-3-2018/V Projektna dokumentacija za izradutehničkog rjršenja reg. okana za uspostavu DMA/PMA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE Poštovani,   Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-3-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Izradu projektne dokumentacije - tehničkog rješenja izgradnje mjerno – regulacijskih okana za uspostavu DMA/PMA zona na području Grada Bjelovara. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr   Sukladno članku 12. ZJN...
 
Objavljeno: 05. 02. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-1-2018/V Projek otvodnje V. Bukovca

Poštovani,   Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-1-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Izradu glavnih projekata izgradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara u Ulici Vlahe Bukovca. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez...
 
Objavljeno: 26. 01. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-2-2018/V Projektiranje odvodnje Doline-Ždralovi

Poštovani,   Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-2-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Izradu idejnog i glavnog projekta crpne stanice na odlagalištu komunalnog otpada „DOLINE“  Bjelovar i tlačnog spojnog cjevovoda kojim se procjedna voda iz tijela odlagališta transportira do zadnjeg izgrađenog okna mreže javne odvodnje u naselju Ždralovi. Ovaj poziv za ponudu biti će...
 
Objavljeno: 22. 01. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više