ZADNJE OBAVIJESTI
 

PročišćavanjeLaboratorijska analiza vode

Pročišćavanje otpadnih voda

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

BLAGAJNA

Ulica Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar

RADNO VRIJEME: 

ponedjeljak - petak 7:00 - 17:00

subotom 8:00-13:00

 

KOM.NET

PODACI IZ VODOPRAVNE DOZVOLE I LABORATORIJSKE ANALIZE ZA IZLAZ UREĐAJA 2011-2014. god.:

Pokazatelji Dozvoljeno po vodopravnoj dozvoli do 11.05.2016.g Lab. uređaja 2011.god Laboratorij uređaja 2012.god Laboratorij uređaja 2013.god Lab. uređaja 2014.god Laboratorij ZZJZ 2013.god. Laboratorij ZZJZ 2014.god.
Hidrauličko opterećenje m3/god 4.080 849 3.035.123 2.845.461 3.901.446 3.989.216    
Hidrauličko opterećenje m3/dan 11.200 8324 7780 10.675 10.941    
BPK5 mg/l 60 43 50 41 23 28 15
KPK mg/l 140 104 116 90 63 47 27
Suspendirana tvar mg/l 70 44 40 35 23 10 6
Ukupni dušik mg/l   37,91 41,07 28,4 13,96 24,43 17,93
Ukupni fosfor mg/l  

 

3,69

 

3,97 2,65 1,93 2,61 1,53
Efekt pročišćavanja po KPK %                          79 77 75 76 87 89
Efekt pročišćavanja po BPK5 %   86 85 75 86 89 90
Efekt pročišćavanja po susp.mat. %   85 87 85 86 95 95
Potrošnja el.ener.kWh/god   766.337 691.782 669.956 697.049    
Potrošnja struje kWh/m3   0,26 0,25 0,18 0,18    

 

U razdoblju prilagodbe s odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda («NN,broj:87/10) (do 2015.godine),  vodopravnom dozvolom dopuštene su nešto veće vrijednosti za KPK, BPK5 i suspendiranu tvar nego što je određeno Pravilnikom, a granične vrijednosti za dušik i fosfor nisu ni određene.
Granične vrijednosti za gore navedene parametre ne mogu se postići bez dogradnje uređaja tj. uspostave trećeg stupnja pročišćavanja.

KOLIČINA PROČIŠĆENE VODE
 

GODINA KOLIČINA/m3
2006. 2.910.790
2007. 2.983.951
2008. 2.949.793
2009. 2.840.354
2010. 4.291.875
2011. 3.035.123
2012. 2.845.461
2013. 3.901.446
2014. 3.989.216

Nove cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda primjenjuju se od 01.08.2011.godine i to:

Za kućanstva, osnovne škole, dječje vrtiće, zdravstvene ustanove, športske objekte, pravne osobe, gospodarske subjekte, ustanove i obrtnike

1. Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 1,76 kn/mj
2. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio); 1,56 kn/m3

Za socijalno ugrožene građane (primatelji socijalne pomoći) za ukupan trošak vode kućanstva

 

1. Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,78 kn/mj
2. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio); 1,09 kn/m3