ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabava3011-14-10-2016/V Zaštitarske usluge

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011
Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
Radno vrijeme: 
ponedjeljak – petak 7:00-15:00
 
Blagajna
Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar
Radno vrijeme blagajne: 
ponedjeljak – petak 7:00-17:00
subotom 8:00-13:00

 

VODOMJERNA SLUŽBA:
tel.043/215-703;  vodomjerna_sluzba@vodneusluge-bj.hr
 
NAPLATA I REKLAMACIJE: 
tel. 043/215-722 - redovni računi
tel. 043/215-712 - ovrha naplate
tel. 043/215-713 - ovrhe - pravna služba
 
TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČENJA: 
tel. 043/215-720; monika.svec@vodneusluge-bj.hr
 
PRIJAVA KVARA:
mob. 099/480-3110 i/ili 099/390-7956 
 

KOM.NET

Objavljeno: 30. 12. 2016.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

Poštovani,

 

sukladno članku 44 Zakona o javnoj nabavi(„Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)  pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za pružanje istražiteljskih usluga i usluga na području sigurnosti za potrebe tvrtke KOMUNALAC d.o.o. iz Bjelovara, Ferde Livadića 14a. i za potrebe tvrtke Vodne usluge d.o.o. Bjelovar

 

U privitku Vam dostavljamo dokumentaciju za dostavu ponude te Vas molimo da nam, ukoliko ste  zainteresirani za suradnje, u roku do 16.01.2016 do 12:00 sati  dostavite ponudu, a sukladno dole navedene dokumentacije.

 

Ponudu je potrebno dostaviti na adresu: Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43 000 Bjelovar, s naznakom “Ponuda za uslugu stražarske i čuvarske službe – ne otvarati!“

 

S poštovanjem,