ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaPOZIV NA DOSTAVU PONUDE - Nadzor nad izgradnjom javne odvodnje u gradu Bjelovaru

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Objavljeno: 19. 08. 2014.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-8-2014/V nadzor nad izgradnjom javne odvodnje u gradu Bjelovaru u naselju Vidikovac, dio faze IV, te dio faze V i VI, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.