ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-31-2024 Opremanje radione

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 25. 04. 2024.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

Poštovani,

Naručitelj Vodne usluge doo Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB: 43307218011, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: BN-31-2024 Opremanje radione.

Ovaj poziv za ponudu bit će objavljen na internetskim stranicama https://vodneusluge-bj.hr/ Sukladno članku 12. ZJN 2016. za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540,00 eura bez PDV-a odnosno 66.360,00 eura bez PDV-a. -a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.