ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaJavna nabava - Vodne usluge

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

BN-21-2020/V Popravak dubinske crpke „SAER“, tip SPC252, broj: 32313125, elektromotor „SAER“ tip: MS

Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-21-2020/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Popravak dubinske crpke „SAER“, tip SPC252, broj: 32313125, elektromotor „SAER“ tip: MS201-125, broj 12004386, 92kW      Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr   Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz...
 
Objavljeno: 23. 10. 2020.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-36-2020/K Nabava usluge Dezinsekcije i deratizacije

Naručitelj  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, OIB 27962400486  objavljuje Poziv za dostavu ponuda za zajedničku nabavu s tvrtkom Vodne usluge d.o.o. ,Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011: Nabava usluga Dezinsekcije i deratizacije. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi...
 
Objavljeno: 23. 10. 2020.     Kategorija: + više

BN-15-2020/V Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave...
 
Objavljeno: 19. 08. 2020.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-20-2020/V Nabava usluge revizije za 2021. godinu

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za zajedničku nabavu s tvrtkom Komunalac d.o.o. ,Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486: Nabava usluga revizije za 2021. godinu. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave...
 
Objavljeno: 10. 08. 2020.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-19-2020/V ASFALTNA MASA SA UGRADNJOM ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Asfaltna masa sa ugradnjom za investicijsko održavanje. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak...
 
Objavljeno: 15. 05. 2020.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-18-2020/V NABAVA DROBLJENOG KAMENA

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava drobljenog kamena. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu....
 
Objavljeno: 21. 04. 2020.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-18-2020/V DUGOROČNI KREDIT ZA KUPNJU NEKRETNINE

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Dugoročni kredit za kupnju nekretnine. Sukladno članku 30. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga ,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu.
 
Objavljeno: 06. 04. 2020.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-1-2020/V Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje grada Bjelovara – dio faze 6 i faza 7 - zapad

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br:BN-1-2020/V Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje grada Bjelovara – dio faze 6 i faza 7 - zapad te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez...
 
Objavljeno: 04. 02. 2020.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

3011-16-4-2019/V PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA UPOV-A I DISPOZICIJE MULJA, ISPUST, NUS

Projektna dokumentacija sukladno članku 24 Dokumentacije za nadmetanje koja je objavljena u EOJN.
 
Objavljeno: 29. 01. 2020.     Kategorija: + više

BN-17-2019/K Motorni benzin Eurosuper BS 95

Poštovani, U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 i Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokreću postupak zajedničke nabave robe: Motorni benzin Eurosuper BS 95 te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.   Temeljem navedenih akata i članka 189, 190 ZJN 2016 Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 ovlastile su naručitelja...
 
Objavljeno: 23. 12. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-7-2019/V Umjeravanje vodomjera

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br: BN-7-2019/V za nabavu usluga Umjeravanje vodomjera te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava)...
 
Objavljeno: 05. 12. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-38-2019/V POPRAVAK DUBINSKIH PUMPI

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-38-2019/V za nabavu usluga : POPRAVAK DUBINSKIH PUMPI te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
 
Objavljeno: 21. 11. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-39-2019/V Izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje sustava javne odvodnje V.Korenovo

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br. BN-39-2019/V Izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara u naselju Veliko Korenovo te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
 
Objavljeno: 21. 11. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-21-2019/K Nabava tonera i tinti

Naručitelj  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Toneri i tinte. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu. U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji...
 
Objavljeno: 14. 10. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

3011-16-1-2019/V IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Projektna dokumentacija sukladno članku 24 Dokumentacije za nadmetanje koja je objavljena u EOJN.
 
Objavljeno: 17. 09. 2019.     Kategorija: + više

BN-13-2019/V Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-13-2019/V za nabavu robe: Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja Evidencijski broj  nabave: BN-13-2019/V te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna...
 
Objavljeno: 02. 08. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-9- 2019/V   POPRAVAK DUBINSKE PUMPE PLEUGER

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-9-2019/V za nabavu usluga : POPRAVAK DUBINSKE PUMPE PLEUGER TIP QT12EML-3a+MI10-740-2 P=140Kw Q=62l/sek H=142m te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
 
Objavljeno: 25. 07. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-10-2019/V Frekventni regulator

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-10-2019/V za nabavu Frekventnog regulatora na lokaciji Javorovac, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a,...
 
Objavljeno: 21. 06. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-27-2019/V Revizija

Poštovani, U skladu sa  čl.14. Internih akata nabave naručitelji Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 i   Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486  i pokreću postupak  nabave  usluga: Nabava usluge revizije za 2019 godinu, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje  navedenim uvjetima. Temeljem navedenih akata i članku 189 , 190 ZJN 2016 Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB...
 
Objavljeno: 28. 05. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-37-2019/V Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje u naselju Trojstveni Markovac

Predmet nabave sastoji se od četiri odvojena projekta za koje su ishođene 4 zasebne Građevinske dozvole, te je pri izgradnji potrebno voditi i 4 zasebne dokumentacije na gradilištu, sukladno Zakonu o gradnji. Okvirni sporazum „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE U NASELJU TROJSTVENI MARKOVAC“ 
 
Objavljeno: 24. 05. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više