ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-40-2016/V Građevinski materijal

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

BLAGAJNA

Ulica Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar

RADNO VRIJEME: 

ponedjeljak - petak 7:00 - 17:00

subotom 8:00-13:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 15. 09. 2016.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

Poštovani,

U skladu sa  čl.15. Internih akata nabave naručitelji Vodne usluga d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,OIB 43307218011 i  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486 ipokreću postupak zajedničke nabave  robe: Građevinski materijal, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje  navedenim uvjetima.

Temjeljem navedenih akata i članku 8 st. 5. Zakona o javnoj nabavi Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486 ovlastio je naručitelja Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,OIB 43307218011 za zajedničku provedbu nabave roba br BN-8-2015/V Građevinski materijal.

 Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručiteli nije obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.