ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaPoziv na ponudu

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

BLAGAJNA

Ulica Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar

RADNO VRIJEME: 

ponedjeljak - petak 7:00 - 17:00

subotom 8:00-13:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 05. 04. 2014.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

U skladu sa  čl.15. Internih akata nabave naručitelji
Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486
i
Vodne usluga d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,OIB 43307218011
pokreću postupak zajedničke nabave  robe:
Građevinski materijal, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude