ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-3-2018/V Projektna dokumentacija za izradutehničkog rjršenja reg. okana za uspostavu DMA/PMA

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 05. 02. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

 

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-3-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Izradu projektne dokumentacije - tehničkog rješenja izgradnje mjerno – regulacijskih okana za uspostavu DMA/PMA zona na području Grada Bjelovara.

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr

 

Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.