ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-51-2022/V Popravak pumpe KSB

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 14. 12. 2022.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

Poštovani,

Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave.

 

U skladu sa Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave naručitelji Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokreće postupak jednostavne nabave usluge: Popravak pumpe KSB ( dubinska pumpa „KHR“, Tip UPA 300-94/3A+UMA 250D 160/21; SN 9974091496 000100 01 2019; Q=90 l/sek; H=104,96m; P=130 kW; inv.broj 21880)  te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.