ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-44-2016/VIzrada glavnih projekata rekonstrukcije sustava javne odvodnje u Ul. Don Frane Bulića i

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Objavljeno: 09. 08. 2016.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-44-2016/V, Izrada glavnih projekata rekonstrukcije sustava javne odvodnje u Ul. Don Frane Bulića  i izgradnje sustava javne odvodnje u Bosanskoj ulici u gradu Bjelovaru, a u svrhu izdavanja građevinskih dozvola

te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.vodneusluge-bj.hr

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.