ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaPoziv na nabavu

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 15. 03. 2014.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011
pokrenuo je nabavu br BN-3-2014/V za Vodomjerna okna  i kanalizacijska okna za kućne priključke sa priborom,
te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.


1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je

           1.Vodomjernaokna za kućne priključke
           2.Kanalizacijska okna za kućne priključke sa cijevima i ostalim priborom