ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaUsluge deratizacije i dezinsekcije

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Objavljeno: 03. 09. 2014.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

U skladu sa  čl.15. Internih akata nabave naručitelji Vodne usluga d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,OIB 43307218011  iKomunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486 i pokreću postupak zajedničke nabave  robe:  Usluge dezinsekcije i deratizacije

Temeljem navedenih akata i članku 8 st. 5. Zakona o javnoj nabavi Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486 ovlastio je  naručitelja Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,OIB 43307218011 za zajedničku provedbu nabave usluga br BN-10-2014/V Usluge dezinsekcije i deratizacije

 Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručiteli nije obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.