ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaPlan nabave

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

BLAGAJNA

Ulica Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar

RADNO VRIJEME: 

ponedjeljak - petak 7:00 - 17:00

subotom 8:00-13:00

 

KOM.NET

PLAN NABAVE ZA 2024 GODINU

 
Objavljeno: 28. 12. 2023.     Kategorija: Plan nabave+ više

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

 
Objavljeno: 30. 12. 2022.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave za 2022. godinu

 
Objavljeno: 17. 02. 2022.     Kategorija: Plan nabave+ više

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

 
Objavljeno: 10. 06. 2021.     Kategorija: Plan nabave+ više

Sukob interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa u smislu članka 76. stavak 2. ZJN 2016 ili navod da takvi subjekti ne postoje: Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. ZJN 2016 je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):   Pešić d.o.o. Prespa OIB 06379246669 Komunalac d.o.o. OIB 27962400486 Ured ovlaštenog inženjera Kiš Domagoj Bjelovar OIB 08397318586 OPG...
 
Objavljeno: 20. 03. 2019.     Kategorija: Plan nabave+ više

REGISTAR UGOVORA 30.01.2019.

 
Objavljeno: 28. 01. 2019.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave 2019 i 2020

 
Objavljeno: 17. 01. 2019.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave 2018.

 
Objavljeno: 05. 07. 2018.     Kategorija: Plan nabave+ više

Registar ugovora 31.01.2018

 
Objavljeno: 26. 01. 2018.     Kategorija: Plan nabave+ više

REGISTAR UGOVORA 31.07.2017.

 
Objavljeno: 28. 07. 2017.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave 2017

 
Objavljeno: 03. 07. 2017.     Kategorija: Plan nabave+ više

Interni akt nabave

 
Objavljeno: 17. 02. 2017.     Kategorija: Plan nabave+ više

Registar ugovora 31.01.2017

 
Objavljeno: 01. 02. 2017.     Kategorija: Plan nabave+ više

Registar ugovora 31.07.2016

 
Objavljeno: 16. 08. 2016.     Kategorija: Plan nabave+ više

Registar ugovora 31.01.2016

 
Objavljeno: 15. 02. 2016.     Kategorija: Plan nabave+ više

Registar ugovora 2014 godine

 
Objavljeno: 30. 01. 2015.     Kategorija: Plan nabave+ više