ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaPoziv na nadmetanje

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

BN-26-2021/V Revitalizacija bunara B6 na vodocrpilištu Delovi

Naručitelj Vodne usluga d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011   objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: BN-26-2021/V Revitalizacija bunara B6 na vodocrpilištu Delovi Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama http://vodneusluge-bj.hr/. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije...
 
Objavljeno: 27. 05. 2021.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-25-2021/V Nabava konzultantskih usluga

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave:.  Nabava konzultantskih usluga za pregleda i ocjene tehničke dokumentacije i sastavnih dijelova ponuda pristiglih na otvoreni postupak javne nabave za „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar: projektiranje, nadogradnja i rekonstrukcija te probni rad UPOV i dispozicije mulja, ispust, NUS“ te usluge pružanja stručne podrške...
 
Objavljeno: 12. 05. 2021.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-3-2021/V IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA U DIJELU ZAGREBAČKE ULICE ID K.BR.33 DO

Naručitelj Vodne usluga d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011   objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: BN-3-2021/V IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA U DIJELU ZAGREBAČKE ULICE ID K.BR.33 DO POSTOJEĆEG OKNA UZ POTOK PLAVNICU Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama http://vodneusluge-bj.hr/. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,...
 
Objavljeno: 28. 01. 2021.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-23-2020/V Popravak dubinske crpke PN104-4+M8-99-2, , 90kW , broj 13363118

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-23-2020/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Popravak dubinske crpke PN104-4+M8-99-2, , 90kW , broj 13363118   Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.000,00...
 
Objavljeno: 17. 11. 2020.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-15-2020/V Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave...
 
Objavljeno: 19. 08. 2020.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-20-2020/V Nabava usluge revizije za 2021. godinu

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za zajedničku nabavu s tvrtkom Komunalac d.o.o. ,Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486: Nabava usluga revizije za 2021. godinu. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave...
 
Objavljeno: 10. 08. 2020.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-17-2019/K Motorni benzin Eurosuper BS 95

Poštovani, U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 i Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokreću postupak zajedničke nabave robe: Motorni benzin Eurosuper BS 95 te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.   Temeljem navedenih akata i članka 189, 190 ZJN 2016 Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 ovlastile su naručitelja...
 
Objavljeno: 23. 12. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-38-2019/V POPRAVAK DUBINSKIH PUMPI

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-38-2019/V za nabavu usluga : POPRAVAK DUBINSKIH PUMPI te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
 
Objavljeno: 21. 11. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-39-2019/V Izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje sustava javne odvodnje V.Korenovo

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br. BN-39-2019/V Izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara u naselju Veliko Korenovo te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
 
Objavljeno: 21. 11. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-13-2019/V Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-13-2019/V za nabavu robe: Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja Evidencijski broj  nabave: BN-13-2019/V te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna...
 
Objavljeno: 02. 08. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-37-2019/V Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje u naselju Trojstveni Markovac

Predmet nabave sastoji se od četiri odvojena projekta za koje su ishođene 4 zasebne Građevinske dozvole, te je pri izgradnji potrebno voditi i 4 zasebne dokumentacije na gradilištu, sukladno Zakonu o gradnji. Okvirni sporazum „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE U NASELJU TROJSTVENI MARKOVAC“ 
 
Objavljeno: 24. 05. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-33-2019/V Najam građevinske mehanizacije s rukovateljem

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Najam građevinske mehanizacije s rukovateljem. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu. U skladu sa...
 
Objavljeno: 10. 05. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-36-2019/V Nadzor nad ugradnjom opreme bunara na vodocrpilištu Delovi i puštanje u rad

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br:BN-36-2019/V Nadzor nad ugradnjom opreme bunara na vodocrpilištu Delovi i puštanje u rad te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
 
Objavljeno: 19. 04. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-4-2019/V Nabava i montaža reduktora pužne pumpe

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava i montaža reduktora pužne pumpe. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu. U skladu sa Internim...
 
Objavljeno: 04. 04. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-35-2019/V Električni viličar

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br. BN-35-2019/V za Kupnju čeonog električnog viličara te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji...
 
Objavljeno: 03. 04. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-22-2019/V Asfaltna masa sa ugradnjom za investicijsko održavanje

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Asfaltna masa sa ugradnjom za investicijsko održavanje. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu.
 
Objavljeno: 29. 03. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

3011-14-6-2017/V Rekonstrukcija javne odvodnje u ulici Don Frane Bulića i….....

Broj : 3011-14-6-2017/V Bjelovar, 09.06..2017.     Predmet: Prethodna analiza tržišta Sukladno članku 198 Prethodna analiza tržišta  Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar prije pokretanja postupka javne nabave  provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar  traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela...
 
Objavljeno: 09. 06. 2017.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

3011-14-2-2017/V Prethodna analiza tržišta Izgradnja sustava javne odvodnje P: Krešimira

Predmet: Prethodna analiza tržišta Sukladno članku 198 Prethodna analiza tržišta  Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar prije pokretanja postupka javne nabave  provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar  traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i...
 
Objavljeno: 17. 02. 2017.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

3011-14-8-2015/V Zaštitarske usluge tjelesne i tehničke zaštite

Poštovani,   sukladno članku 44 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11,83/13)), pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za pružanje istražiteljskih usluga i usluga na području sigurnosti za potrebe tvrtke KOMUNALAC d.o.o. iz Bjelovara, Ferde Livadića 14a. i za potrebe tvrtke Vodne usluge d.o.o. Bjelovar   U privitku Vam dostavljamo dokumentaciju za dostavu ponude te Vas molimo da nam, ukoliko ste  zainteresirani za suradnje, u roku do 18.12.2015 do 12:00 sati...
 
Objavljeno: 02. 12. 2015.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

Postupak za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka IIB čiji je predmet nabava zaštitarskih u

 
Objavljeno: 08. 12. 2014.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više