ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaPoziv na nadmetanje

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

BN-36-2024 Isporuka IP telefonije

Naručitelj Vodne usluge d.o.o.  Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Isporuka IP telefonije. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura bez PDV-a, odnosno 66.360,00 eura bez PDV-a, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Pravilniku o provođenju postupka...
 
Objavljeno: 07. 05. 2024.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-39-2023/V Osobno vozilo

Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011 objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: BN-39-2023/V Osobno vozilo Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama https://vodneusluge-bj.hr/ Sukladno članku 12 ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540,00 eura bez PDV-a odnosno 66.360,00 eura bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave...
 
Objavljeno: 21. 09. 2023.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

: BN-31-2023/K Štampani obrasci

Naručitelj  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Štampani obrasci. Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540,00 eura bez PDV-a, odnosno 66.360,00 eura bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi...
 
Objavljeno: 03. 05. 2023.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

Nabava rezervnih dijelova i servisa za teretna vozila Evidencijski broj nabave: BN-38-2023/K

Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava rezervnih dijelova i servisa za teretna vozila. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura bez PDV-a, odnosno 66.360,00 eura bez PDV-a, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Pravilniku o...
 
Objavljeno: 18. 01. 2023.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-42-2022/V Stroj za automatsko kuvertiranje

Naručitelj Vodne usluga d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011   objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: BN-42-2022/V Stroj za automatsko kuvertiranje Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak...
 
Objavljeno: 19. 07. 2022.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-41-2022/V nabava usluga ovjeravanja vodomjera

poštovani, Naručitelj Vodne usluge doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu BN-41-2022/V za nabavu usluga ovjeravanja vodomjera te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu bit će objavljen na internetskim stranicama http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu...
 
Objavljeno: 26. 05. 2022.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-11-2022/V Asfaltna masa sa ugradnjom za investicijsko održavanje

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Asfaltna masa sa ugradnjom za investicijsko održavanje. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Pravilniku o provođenju...
 
Objavljeno: 28. 03. 2022.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-35-2022/V Izrada glavnog projekta i troškovnika preuređenja dvije upravne i jedne poslovne zgrad

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-35-2022/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Izrada glavnog projekta i troškovnika preuređenja dvije upravne i jedne poslovne  zgrade Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni...
 
Objavljeno: 16. 03. 2022.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-31-2021/V Izrada projektne dokumentacije – glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje sustava ja

poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.oo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br. BN-31-2021/V Izrada projektne dokumentacije – glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje sustava javne vodoopskrbe u ulici Grada Bjelovara te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu bit će objavljen na internetskim stranicama http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od...
 
Objavljeno: 05. 11. 2021.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-30-2021/V NABAVA I UGRADNJA VAKUUM PUMPE

Poštovani, Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave. U skladu sa Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave naručitelji Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011...
 
Objavljeno: 04. 11. 2021.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-26-2021/V Revitalizacija bunara B6 na vodocrpilištu Delovi

Naručitelj Vodne usluga d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011   objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: BN-26-2021/V Revitalizacija bunara B6 na vodocrpilištu Delovi Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama http://vodneusluge-bj.hr/. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije...
 
Objavljeno: 27. 05. 2021.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-25-2021/V Nabava konzultantskih usluga

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave:.  Nabava konzultantskih usluga za pregleda i ocjene tehničke dokumentacije i sastavnih dijelova ponuda pristiglih na otvoreni postupak javne nabave za „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar: projektiranje, nadogradnja i rekonstrukcija te probni rad UPOV i dispozicije mulja, ispust, NUS“ te usluge pružanja stručne podrške...
 
Objavljeno: 12. 05. 2021.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-3-2021/V IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA U DIJELU ZAGREBAČKE ULICE ID K.BR.33 DO

Naručitelj Vodne usluga d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011   objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: BN-3-2021/V IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA U DIJELU ZAGREBAČKE ULICE ID K.BR.33 DO POSTOJEĆEG OKNA UZ POTOK PLAVNICU Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama http://vodneusluge-bj.hr/. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,...
 
Objavljeno: 28. 01. 2021.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-23-2020/V Popravak dubinske crpke PN104-4+M8-99-2, , 90kW , broj 13363118

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-23-2020/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Popravak dubinske crpke PN104-4+M8-99-2, , 90kW , broj 13363118   Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.000,00...
 
Objavljeno: 17. 11. 2020.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-15-2020/V Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave...
 
Objavljeno: 19. 08. 2020.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-20-2020/V Nabava usluge revizije za 2021. godinu

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za zajedničku nabavu s tvrtkom Komunalac d.o.o. ,Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486: Nabava usluga revizije za 2021. godinu. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave...
 
Objavljeno: 10. 08. 2020.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-17-2019/K Motorni benzin Eurosuper BS 95

Poštovani, U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 i Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokreću postupak zajedničke nabave robe: Motorni benzin Eurosuper BS 95 te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.   Temeljem navedenih akata i članka 189, 190 ZJN 2016 Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 ovlastile su naručitelja...
 
Objavljeno: 23. 12. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-38-2019/V POPRAVAK DUBINSKIH PUMPI

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-38-2019/V za nabavu usluga : POPRAVAK DUBINSKIH PUMPI te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
 
Objavljeno: 21. 11. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-39-2019/V Izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje sustava javne odvodnje V.Korenovo

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br. BN-39-2019/V Izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara u naselju Veliko Korenovo te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
 
Objavljeno: 21. 11. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-13-2019/V Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-13-2019/V za nabavu robe: Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja Evidencijski broj  nabave: BN-13-2019/V te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna...
 
Objavljeno: 02. 08. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više