ZADNJE OBAVIJESTI
 

OdvodnjaOdržavanje funkcionalnosti cjevovoda specijalnim vozilom

Odvodnja otpadnih voda

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Za potrebe kvalitetnog održavanja funkcionalnosti sustava javne odvodnje, ispiranja i odštopavanja cjevovoda posjedujemo suvremena specijalna vozilia, opremu i uređaje. Jedno vozilo (klasični "fekalac") služi za pražnjenje sabirnih jama dok posjedujemo i dva specijalna vozila ("Canal jet" i "Canal master") za ispiranje kanalizacijskih cijevi i usisavanja nataloženog mulja iz kanalizacijskih cijevi, od kojih jedno vozilo može istovremeno ispirati i usisavati.

  • Usluge1
  • Usluge 2
  • Usluge3
  • Usluge4
  • Usluge 5