ZADNJE OBAVIJESTI
 

OdvodnjaPovijest odvodnje grada Bjelovara

Odvodnja otpadnih voda

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Povijest odvodnje grada Bjelovara

Postojeći sustav javne odvodnje grada Bjelovara mješovitog je tipa, razvijao se paralelno s razvojem grada, a sastoji se od zatvorenih odvodnih kanala koji su izgrađeni od četrdesetih godina 20. stoljeća do danas. Imajući u vidu da su se u tako dugom vremenskom razdoblju mijenjale koncepcije tehničkih rješenja, graditeljske tehnike i vrste materijala kojima je kanalizacija građena, razumljivo je da danas raspolažemo sustavom koji je po svojoj funkcionalnoj sposobnosti, primijenjenim tehničkim rješenjima i vrstama ugrađenih materijala vrlo heterogen. Sami počeci odvodnje u gradu Bjelovaru datiraju još od osnutka grada u 18. stoljeću kada su građeni otvoreni i zidani kanali za odvodnju voda iz centra grada u okolne vodotoke.

Zidana kanalizacija

Novija, planska gradnja kanalizacijskog sustava započinje 1967. god. te je i danas u izgradnji. Ukupno je do danas izgrađeno 108 km kanalizacijske mreže. Sustav čine četiri glavna kolektora: mješoviti kolektori A, B i D s kišnim preljevima i sanitarno-fekalni kolektor K1. Do dovršetka izgradnje kolektora B 2004. godine, dio otpadnih voda prikupljenih ovim kolektorom ispuštao se bez pročišćavanja privremenim ispustima u vodotok  Bjelovarsku, kao i dio otpadnih voda prikupljenih sekundarnim kolektorom A1 i kolektorom D koji se do izgradnje precrpne stanice i dovršenja kolektora D1, 2009. godine, također ispuštao bez pročišćavanja privremenim ispustima u vodotok Plavnicu.

 

Stanje izgrađenosti 2006. godine i plan izgradnje

 

Danas se sve otpadne vode koje se sakupe sustavom javne odvodnje dovode na centralni mehaničko-biološki uređaj 2. stupnja pročišćavanja otpadnih voda. UPOV grada Bjelovara smješten je  u Velikom Korenovu, a započeo je s radom 1986.godine.