ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabava3011-14-2-2017/V Prethodna analiza tržišta Izgradnja sustava javne odvodnje P: Krešimira

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 17. 02. 2017.     Kategorija: Poziv na nadmetanje

Predmet: Prethodna analiza tržišta

Sukladno članku 198 Prethodna analiza tržišta

 Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar prije pokretanja postupka javne nabave  provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar  traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

 Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova  naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 24.02.2017. do 12:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje Izgradnja sustavajavne odvodnje u naselju Petra.Krešimira IV i ulici Vlahe Paljetka uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji za nadmetanje.

 Nakon provedenog savjetovanja Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama. Prije objave u EOJN.

Odjel nabave