ZADNJE OBAVIJESTI
 

Vodne usluge d.o.o.Pravo na pristup informacijama

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Vodne usluge doo izradile su Katalog informacija kojima raspolažu. Pravo na pristup informacijama imaju sve pravne ili fizičke osobe, a mogu ga ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Vodne usluge doo Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar

elektronske pošte, tajnistvo@vodneusluge-bj.hr ili

telefaks: 043/ 622 122

 

Usmeno postavljen zahtjev prima službenica za informiranje:

Valentina Carek radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar

Telefon: 043 622 117