ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-44-2023/K Auto gume za vozila

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 01. 03. 2023.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

Naručitelj Komunalac doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Auto gume za vozila. Sukladno članku 12. ZJN 2016. za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540,00 eura bez PDV-a odnosno 66.360,00 eura bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave.

U skladu s Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave naručitelji Komunalac doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 i Vodne usluge doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokreću postupak zajedničke nabave robe: Auto gume za vozila, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude. prema dolje navedenim uvjetima.

Temeljem navedenih akata i članka 189., 190. ZJN 2016. Vodne usluge doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 ovlaštene su naručitelja Komunalac doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 za zajedničku provedbu nabave roba broj BN-44-2023/K Auto gume za vozila.