ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-36-2019/V Nadzor nad ugradnjom opreme bunara na vodocrpilištu Delovi i puštanje u rad

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Objavljeno: 19. 04. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje

Poštovani,

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br:BN-36-2019/V Nadzor nad ugradnjom opreme bunara na vodocrpilištu Delovi i puštanje u rad

te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.