ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-9- 2019/V   POPRAVAK DUBINSKE PUMPE PLEUGER

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 25. 07. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

Poštovani,

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-9-2019/V za nabavu usluga : POPRAVAK DUBINSKE PUMPE PLEUGER TIP QT12EML-3a+MI10-740-2 P=140Kw Q=62l/sek H=142m

te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.