ZADNJE OBAVIJESTI
 

PročišćavanjePovijest sustava pročišćavanja vode

Pročišćavanje otpadnih voda

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Bjelovara smješten je oko dva kilometra od grada Bjelovara uz naselje Veliko Korenovo, između prometnice Bjelovar-Čazma i potoka Bjelovarska koji je ujedno i recipijent.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pušten je u pogon 1986. godine. Osnova uređaja za pročišćavanje otpadnih voda postavljena je u idejnom, a potom i glavnom projektu «Uređaj za pročišćavanje – Bjelovar», Hidroinžinjeringa iz Ljubljane, 1979. godine. Ovim projektom je predviđena izgradnja uređaja koji bi u svojoj konačnici koristio dvostupanjsku tehnologiju biološkog pročišćavanja otpadnih voda s anerobnom stabilizacijom mulja Temeljem projektne dokumentacije u razdoblju od 1980 – 1986. godine izgrađena je I. faza uređaja u sklopu koje je izgrađen mehanički dio i I. biološki stupanj.

Tada su izgrađeni slijedeći objekti: retencija, crpilište za sirovu vodu s finim rešetkama i kompresorskom stanicom, dvolinijski aerirani pjeskolov – mastolov, 2 primarna taložnika, I. biološki stupanj s 2 aeracijska spremnika i 2 taložnice i zemljane lagune za aerobnu i anaerobnu stabilizaciju viška mulja.


Rekonstrukcija uređaja:

Kako je u radu uređaja od 1986 – 1993. godine kontinuirano dolazilo do problema, odnosno do truljenja (anaerobni procesi) u primarnoj taložnici, te kako su efekti pročišćavanja bili ispod očekivanih i projektom predviđenih, prišlo se rekonstrukciji uređaja koja je nakon pilot ispitivanja izvedena tijekom 1996. godine. Rekonstrukcijom uređaja dva postojeća bazena primarne taložnice pretvorena su u dva biološka bazena u koja je ugrađen sistem dubinske aeracije s finim mjehurićima i dvije taložnice čime je uređaj pretvoren u dvostupanjski biološki uređaj koji kao takav radi do danas.