ZADNJE OBAVIJESTI
 

Cjenik uslugaCjenik vodnih usluga

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Cjenik vodnih usluga na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara

 

Tarifa vodnih usluga za korisnike: Kućanstva, osnovne škole, dječje vrtiće, zdravstvene ustanove i športski objekti u vlasništvu grada Bjelovara (održavanje), određuje se kako slijedi:

1.            fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe                                11,26     kn/mj

2.            osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilni dio)                        5,72       kn/m3

3.            fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda                        3,12       kn/mj.

4.            osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilni dio)               3,21       kn/m3

5.            fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda                  1,76       kn/mj

6.            osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio)         1,56       kn/m3

 

Tarifa vodnih usluga za korisnike: Ostali potrošači (pravne osobe, gospodarski subjekti, ustanove, obrtnici) određuje se kako slijedi:

1.            fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe                              11,26     kn/mj

2.            osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilni dio)                       8,77       kn/m3

3.            fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda                       3,12       kn/mj.

4.            osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilni dio)              3,21       kn/m3

5.            fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda                 1,76       kn/mj

6.            osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio)        1,56       kn/m3

 

Tarifa vodnih usluga za korisnike: Socijalno ugroženi građani (primatelji socijalne pomoći) prema čl. 206. stavak 3. podstavak 2. Zakona o vodama, za ukupan utrošak vode kućanstva, određuje se kako slijedi:

1.            fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe                               5,63       kn/mj

2.            osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilni dio)                      2,86       kn/m3

3.            fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda                      1,56       kn/mj.

4.            osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilni dio)              1,61       kn/m3

5.            fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda                  0,78       kn/mj

6.            osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio)        1,09       kn/m3

 

Odluka o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara u privitku za preuzimanje.