ZADNJE OBAVIJESTI
 

Vodne usluge d.o.o.Spremnost projekata i ishođenih dozvola EN.2.1.11.

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Spremnost projekata i ishođenih dozvola EN.2.1.11.

„Prijava projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće“

Dokumenti za preuzimanje