ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarObavijest korisnicima - Koronavirus

 

Poštovani korisnici!


Trgovačka društva Komunalac d.o.o. i Vodne usluge d.o.o. poduzela su preventivne mjere i aktivnosti u svezi situacije s Koronavirusom.

Zbog Vaše sigurnosti i sigurnosti ostalih korisnika, uvedene su pojačane mjere opreza na mjestima gdje se tijekom dana izmjenjuje veći broj ljudi (blagajne, informacije i priključenja).

U svrhu prevencije savjetujemo Vas da u nadolazećim danima sve aktivnosti koje se odnose na upravljanje uslugama trgovačkih društava Komunalac d.o.o. i Vodnih usluga d.o.o. realizirate na jedan od sljedećih načina.

Pismenim putem na adresu:

  • Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43 000 Bjelovar,
  • Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43 000 Bjelovar.
     

Putem elektroničke pošte:

Putem telefona na broj:

  • za obračun komunalnog otpada i reklamacije – 043/622-106,
  • za obračun vode i reklamacije – 043/622-103,
  • za sve upite vezane za opomene i ovrhe – 043/622-105,
  • za sve ostale informacije osigurana je kontinuirana telefonska podrška kroz Pozivni centar i broj 043/622-100.
     

Preporučujemo Vam da plaćanja realizirate internetskim bankarstvom.

U slučajevima kada je Vaš dolazak na blagajne i u naše poslovne prostorije neophodan i neodgodiv, nastavno na objavljene preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, molimo – red – pričekajte na
udaljenosti od drugih posjetitelja.

Komunalac d.o.o. i Vodne usluge d.o.o., kao odgovorna trgovačka društva, poduzimaju sve potrebne mjere u skladu s preporukama resornih gradskih i nadležnih nacionalnih tijela te prate sve smjernice na
području prevencije i epidemiološke situacije koja se odnosi na Koronavirus.

Sve informacije, upute, protokoli i smjernice te aktualnosti vezane za Koronavirus mogu se pronaći i na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva zdravstva, Ravnateljstva civilne zaštite te Ministarstva vanjskih i europskih poslova.


Hvala Vam na razumijevanju!