ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarZAPOČELI SU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI GLAVNOG DOVODNOG, VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DELOVI-BJELOVAR

 

ZAPOČELI SU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI GLAVNOG DOVODNOG, VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DELOVI-BJELOVAR

Upravljanje i održavanje javnog vodoopskrbnog sustava radi isporuke kvalitetne i zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju našim korisnicima, jedan je od prioriteta tvrtke Vodne usluge d.o.o. Upravo radi ostvarenja tog cilja, započela je realizacija projekta “Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području grada Bjelovara”  koji se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu  Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), a u sklopu kojeg je predviđena i rekonstrukcija/izgradnja glavnog, dovodnog, vodoopskrbnog cjevovoda Delovi-Bjelovar dužine 19.6 km.

Svečani početak radova na obnovi magistralnog cjevovoda Delovi-Bjelovar održan je u utorak 9. travnja 2024. godine u 11 sati na vodocrpilištu u Delovima. Uz rekosntrukciju/izgradnju magistralnog vodovodnog cjevovoda, projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Bjelovara. Glavni, dovodni vodoopskrbni cjevovod od iznimnog je značaja kao jedini dobavni pravac za snabdjevanje stanovništva s područja grada Bjelovara i susjednih općina pitkom vodom.

Službenom početku radova prisustvovali su direktor Vodnih usluga d.o.o. u nazočnosti zamjenika direktora i projektnog tima, gradonačelnik Grada Bjelovara, predstavnici izvođača radova (zajednica ponuditelja Koming d.o.o. i Brana d.o.o.), stručnog nadzora (SEDRA consulting d.o.o.), voditelja projekta (IGR d.o.o.) te predstavnici Hrvatskih voda i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ukupna vijednost projekta je 16.557.181,60 eura, a 80% od ukupnih prihvatljivih troškova financirat će se sredstvima Europske unije. Završetak svih aktivnosti projekta i ishođenje uporabnih dozvola predviđeno je u prosincu 2025. godine. 

  • Vodne-usluge-2
  • Vodne-usluge-3
  • Vodne-usluge-4
  • Vodne-usluge-5