ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarIzvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu odluke o cijeni vodnih usluga

 

Trgovačko društvo Vodne usluge d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB: 43307218011,
izradilo je Nacrt odluke o cijeni vodnih usluga te sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na
pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15, 69/22) provelo prethodno javno
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem službene Internet stranice www.vodneusluge-bj.hr u
periodu od 01. lipnja do 30. lipnja 2023. godine.

Za vrijeme trajanja savjetovanja s javnošću, predstavnici zainteresirane javnosti mogli su
pisana mišljenja, primjedbe i prijedloge dostavljati na priloženom obrascu.

Za vrijeme trajanja savjetovanja nije pristiglo niti jedno mišljenje, primjedba ili prijedlog.