ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarPoziva radnicima za dostavom prijedloga za imenovanje povjerljive osobe

 

Poštovani,

sukladno odredbi članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 17/19)  i odredbi članka 3. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe pozivamo Vas dostaviti prijedlog za imenovanje povjerljive osobe.

Uprava Društva će imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih u Društvu, dakle na prijedlog najmanje 19 radnika, i to u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva.

Ako više grupa od po najmanje 20% radnika predloži Upravi Društva različite osobe, Uprava Društva će za povjerljivu osobu imenovati onu koju je predložilo više radnika, a ako se radi o istom broju radnika, onda će između ta dva ili više prijedloga povjerljivu osobu izabrati Uprava Društva.

Ako u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva, radnici ne dostave svoj prijedlog povjerljive osobe, Uprava Društva će samostalno imenovati povjerljivu osobu sukladno članku 17. st. 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.  

Radnici koji predlažu povjerljivu osobu trebali bi prethodno dobiti njezin pristanak koji se daje u pisanom obliku i zajedno s prijedlogom dostavlja Upravi Društva, a Uprava donosi odluku o imenovanju povjerljive osobe. 

S poštovanjem,

           

                                                                                              

 Pravna služba:                                                                                  Predsjednik uprave:

Marijana Crlenjak Mustać                                                                    Ivan Ivančić, dipl. oec.