ZADNJE OBAVIJESTI
 

VodoopskrbaPovijest

Vodoopskrba

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Gradnja centralnog vodovoda grada Bjelovara započeta je 1962. god. bušenjem tri bunara B1, B2 i B3 (kapaciteta 60 l/s) u mjestu Delovi kraj Novigrada Podravskog (Koprivničko – križevačka županija). U razdoblju od 1963. do 1969. god. izgrađen je cjevovod Delovi – Bjelovar, rezervoari, dijelovi postrojenja za preradu sirove vode u Javorovcu, gradska vodovodna mreža u središtu grada i cjevovodi do svih većih potrošača.

Filtar stanica u Javorovcu završena je i puštena u pogon 1975. god. Nastavak izgradnje uslijedio je 1980. god. kada je izgrađen bazen sa vodom za pranje filtarskih polja i taložnik za taloženje otpadnih voda koje nastaju ispuštanjem otpadnih voda iz objekata aeracije i filtrirnice.  

Od 1980. do 1994. god. slijedi proširenje gradske mreže, izgrađene su nove upravne zgrade u Delovima te bunari B4 i B5 (kapacitet 2 x 90 l/s). Puštanjem u rad novih bunara do tada korišteni bunari B1, B2 i B3 čija se izdašnost eksploatacijom smanjila, izlaze iz upotrebe.

Prvi dio sustava daljinskog nadzora izgrađen je i pušten u pogon 1995. god. čime je omogućena kontrola protoka i tlakova te daljinsko upravljanje pojedinim dijelovima sustava.  Prva faza rekonstrukcije obavljena je 2004./2005. god. usporedo sa zamjenom hidrauličke opreme na crpilištu i u sustavu prerade vode u Javorovcu. Drugom fazom rekonstrukcije koja je uslijedila 2009./2010. god. odrađeni su zahvati i ugrađena je oprema na pojedinim objektima vodoopskrbnog sustava koja je omogućila nadzor i daljinsko upravljanje sustavom, korištenjem suvremene sklopovske opreme i programske tehnologije.

Od 1996. do 1997. god. izvršena je sanacija tlačnog cjevovoda sirove vode kojom se transportira nepročišćena voda iz Delova do uređaja za deferizaciju u Javorovcu.

U svrhu osiguranja dovoljnih količina vode 2003. god. izgrađen je bunar B6 kapaciteta 90 l/s čime vodocrpilište Delovi u potpunosti zadovoljava potrebe za vodom grada Bjelovara i okolnih naselja. U zadnjih deset godina od 2004. do danas intenzivirani su građevinski radovi na obnovi i održavanju objekata prerade vode i izgradnji vodoopskrbne mreže u gradu Bjelovaru i okolnim naseljima.

  • Filtrirnica u javorovcu
  • Strojarnica u javorovcu