ZADNJE OBAVIJESTI
 

VodoopskrbaVodocrpilište i prerada vode

Vodoopskrba

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Bjelovarsko vodocrpilište smješteno je cca 1 km sjeverno od naselja Novigrad Podravski, cca 0,5 km južno od naselja Delovi i  cca 0,3 km zapadno od prometnice Novigrad Podravski – Hlebine. Crpilište čine tri aktivna duboka bunara (B4, B5 i B6) ukupnog kapaciteta 210 l/s. Sirova voda prekomjerno je bogata željezom te ju se obrađuje na uređaju za preradu vode u Javorovcu, mjestu 8 km udaljenom od Delova.

 

 
Vodocrpilište u Delovima  

Pogon za preradu vode u Javorovcu


Obrada vode provodi se kroz postupke deferizacije na aeratorskim i filtarskim poljima te  dezinfekcije klorom na kraju prerade prije tlačenja  u vodospremu Rudnik. Iz vodospreme Rudnik voda gravitacijski otječe prema prekidnoj komori Trnovka a odatle prema vodospremi Kupinovac.

Shema prerade vode

Prerada vode počinje u aeratoru sa lokalnom taložnicom gdje se voda miješa sa zrakom pri čemu dolazi do taloženja dijela željeza. Odatle otječe u filtar stanicu gdje se voda propušta kroz filtre od kvarcnog pijeska različite granulacije. Nakon filtriranja voda se skuplja u crpnom bazenu odakle otječe u strojarnicu. Strojarnica je opremljena crpkama koje vodu tlače u vodospremu Rudnik i automatskim dozatorom klora.

Postrojenje za deferizaciju

Sustav za dezinfekciju sastoji se od klorinatora, crpki za povećanje tlaka, injektora za miješanje plinskog klora s vodom, cjevovoda za transport otopljenog klora u tlačni kolektor crpki bistre vode, jame s otopinom vapna i zaštitne opreme. Doziranje se izvodi tako da količina klora u vodi za ljudsku potrošnju ne prelazi dozvoljenu koncentraciju od  0.5 mg/l.

Na vodoopskrbni sustav grada Bjelovara priključeni su dio naselja Novigrad Podravski, Babotok, općine Rovišće i Kapela.

  • Aeratorska polja
  • Filtarska stanica
  • Cijevna galerija
  • Crpni bazen
  • Strojarnica
  • Prekidna komora Trnovka
  • Vodosprema Rudnik
  • Vodosprema Kupinovac