ZADNJE OBAVIJESTI
 

VodoopskrbaVodovodna mreža

Vodoopskrba

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Uslužno vodoopskrbno područje Grada Bjelovara čini 31 naselje :

Bjelovar, Breza, Brezovac, Ciglena, Galovac, Gornji Tomaš, Gudovac, Klokočevac, Kokinac, Kupinovac, Letičani, Mala Ciglena, Malo Korenovo, Novi Pavljani, Novoseljani, Obrovnica, Patkovac, Plavnice Gornje, Plavnice Stare, Prespa, Prgomelje, Prokljuvani, Puričani, Rajić, Stančići, Stari Pavljani, Tomaš, Trojstveni Markovac, Veliko Korenovo, Zvijerci i Ždralovi.

Voda za ljudsku potrošnju isporučuje se općinama Rovišće, Kapela i djelu Novigrada Podravskog. 

Izgrađenost vodovodne mreže a time i mogućnost priključenja veća je od 90%. Dužina gradskog vodovoda sa glavnim dovodnim cjevovodom Delovi – Bjelovar iznosi cca 300 km.

Izgradnja vodovodne mreže u 2016. god.

U svrhu omogućavanja priključenja novim korisnicima na kontinuirano zdravstveno kontroliran  i po količinama dostatan izvor vode za ljudsku potrošnju na širem području grada Bjelovara u 2016. god. izgrađeno je cca 17 km nove vodovodne mreže sa 218 priključaka novih korisnika u naseljima:

  • Tomaš i Gornji Tomaš
  • Prespa i Mala Ciglena
  • djelu naselja Gornje Plavnice
  • djelu Ulice Milana Šufflaya
  • Ulici "Potok" u naselju Prgomelje

Provedba projekta rezultat je Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007-2013. i Ugovora o sufinanciranju projekta sklopljenih između Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede kao posredničkih tijela razine 1 i 2 te Vodnih usluga d.o.o. Bjelovar. Ugovorena vrijednost projekta iznosi nešto manje od 5 milijuna kn od čega je 85 % sufinancirano sredstvima Europske unije a 15% iz nacionalnih sredstava. Nacionalna sredstva u iznosu od 5% osigurale su Hrvatske vode a 10% Vodne usluge d.o.o. Bjelovar.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u 2016. god.

U tijeku je rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u ulicama Vladimira Frajtića, Vlatka Mačeka i Ante Topića Mimare.

Novi projekti

Glavni dovodni cjevovod Delovi - Bjelovar građen je šezdesetih godina prošlog stoljeća. Kvarovi na održavanju cjevovoda su brojni, posebno na djelu od azbest cementa i uglavnom se odnose na pucanje cijevi i propuštanje spojeva. U zadnjih deset godina od ukupnog broja kvarova na vodovodnoj mreži 30% otpada na intervencije na predmetnom azbest cementnom cjevovodu. Za izgradnju novog cjevovoda ishođena je Lokacijska dozvola te je pripremljena  potrebna projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa sa vlasnicima parcela.

Sanacija kvarova

Kvarovi na cjevovodu saniraju se u vrlo kratkom vremenu jer su za oštećene dijelove cjevovoda osigurani zamjenski elementi i uvijek spremna ekipa za intervencije. Godišnje se sanira stotinjak kvarova. 


Izmjena oštećene azbest cementne cijevi Ø 500 mm na glavnom dovodnom cjevovodu u Babotoku

  • Izmjena oštećene cijevi na glavnom dovodnom cjevovodu u Babotoku
  • Izmjena oštećene cijevi na glavnom dovodnom cjevovodu u Babotoku
  • Izmjena oštećene cijevi na glavnom dovodnom cjevovodu u Babotoku
  • Izmjena oštećene cijevi na glavnom dovodnom cjevovodu u Babotoku