ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-41-2023/K Nabava usluge zaštite na radu i zaštite od požara

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011
Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
Radno vrijeme: 
ponedjeljak – petak 7:00-15:00
 
Blagajna
Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar
Radno vrijeme blagajne: 
ponedjeljak – petak 7:00-17:00
subotom 8:00-13:00

 

VODOMJERNA SLUŽBA:
tel.043/215-703;  vodomjerna_sluzba@vodneusluge-bj.hr
 
NAPLATA I REKLAMACIJE: 
tel. 043/215-722 - redovni računi
tel. 043/215-712 - ovrha naplate
tel. 043/215-713 - ovrhe - pravna služba
 
TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČENJA: 
tel. 043/215-720; monika.svec@vodneusluge-bj.hr
 
PRIJAVA KVARA:
mob. 099/480-3110 i/ili 099/390-7956 
 

KOM.NET

Objavljeno: 01. 03. 2023.     Kategorija:

Naručitelj Komunalac doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava usluge zaštite na radu i zaštite od požara. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura bez PDV-a, odnosno 66.360,00 eura bez PDV-a, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave.

U skladu sa Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave naručitelji Komunalac doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 i Vodne usluge doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokreću postupak zajedničke nabave usluge: Nabava usluge zaštite na radu i zaštite od požara, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.

Temeljem navedenih akata i članka 189., 190. ZJN 2016. Vodne usluge doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 ovlaštene su naručitelja Komunalac doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 za zajedničku provedbu nabave roba broj BN-41-2023/K Nabava usluge zaštite na radu i zaštite od požara.