ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaJavna nabava - Vodne usluge

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

BN-21-2019/K Nabava tonera i tinti

Naručitelj  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Toneri i tinte. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu. U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji...
 
Objavljeno: 14. 10. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

3011-16-1-2019/V IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Projektna dokumentacija sukladno članku 24 Dokumentacije za nadmetanje koja je objavljena u EOJN.
 
Objavljeno: 17. 09. 2019.     Kategorija: + više

BN-13-2019/V Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-13-2019/V za nabavu robe: Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja Evidencijski broj  nabave: BN-13-2019/V te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna...
 
Objavljeno: 02. 08. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-9- 2019/V   POPRAVAK DUBINSKE PUMPE PLEUGER

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-9-2019/V za nabavu usluga : POPRAVAK DUBINSKE PUMPE PLEUGER TIP QT12EML-3a+MI10-740-2 P=140Kw Q=62l/sek H=142m te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
 
Objavljeno: 25. 07. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-10-2019/V Frekventni regulator

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-10-2019/V za nabavu Frekventnog regulatora na lokaciji Javorovac, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a,...
 
Objavljeno: 21. 06. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-27-2019/V Revizija

Poštovani, U skladu sa  čl.14. Internih akata nabave naručitelji Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 i   Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486  i pokreću postupak  nabave  usluga: Nabava usluge revizije za 2019 godinu, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje  navedenim uvjetima. Temeljem navedenih akata i članku 189 , 190 ZJN 2016 Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB...
 
Objavljeno: 28. 05. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-37-2019/V Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje u naselju Trojstveni Markovac

Predmet nabave sastoji se od četiri odvojena projekta za koje su ishođene 4 zasebne Građevinske dozvole, te je pri izgradnji potrebno voditi i 4 zasebne dokumentacije na gradilištu, sukladno Zakonu o gradnji. Okvirni sporazum „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE U NASELJU TROJSTVENI MARKOVAC“ 
 
Objavljeno: 24. 05. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-33-2019/V Najam građevinske mehanizacije s rukovateljem

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Najam građevinske mehanizacije s rukovateljem. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu. U skladu sa...
 
Objavljeno: 10. 05. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-36-2019/V Nadzor nad ugradnjom opreme bunara na vodocrpilištu Delovi i puštanje u rad

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br:BN-36-2019/V Nadzor nad ugradnjom opreme bunara na vodocrpilištu Delovi i puštanje u rad te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
 
Objavljeno: 19. 04. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-29-2019/V Nabava drobljenog kamena

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava drobljenog kamena. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu.
 
Objavljeno: 16. 04. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-4-2019/V Nabava i montaža reduktora pužne pumpe

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava i montaža reduktora pužne pumpe. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu. U skladu sa Internim...
 
Objavljeno: 04. 04. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-35-2019/V Električni viličar

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br. BN-35-2019/V za Kupnju čeonog električnog viličara te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji...
 
Objavljeno: 03. 04. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-22-2019/V Asfaltna masa sa ugradnjom za investicijsko održavanje

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Asfaltna masa sa ugradnjom za investicijsko održavanje. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu.
 
Objavljeno: 29. 03. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa u smislu članka 7

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa u smislu članka 76. stavak 2. ZJN 2016 ili navod da takvi subjekti ne postoje: Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. ZJN 2016 je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):   Pešić d.o.o. Prespa OIB 06379246669 Ordinacija dentalne medicine dr. Mira Splivalo Knjigovodstveni obrt „ Saga“ vl. Ankica Gradečak Rub...
 
Objavljeno: 20. 03. 2019.     Kategorija: + više

REGISTAR UGOVORA 30.01.2019.

 
Objavljeno: 28. 01. 2019.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave 2019

 
Objavljeno: 17. 01. 2019.     Kategorija: Plan nabave+ više

BN-58-2018/V Nadzor nad rekonstrukcije vodovoda

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-58-2018/V Nadzor nad izgradnjom radova: Rekonstrukcija vodovoda u  ulicama A Mihanovića, Ulice Male Sredice, Matice hrvatske, Ulica Svetog Antuna   te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.   Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave...
 
Objavljeno: 12. 11. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-24-2018/V Umjeravanje vodomjera

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br: BN-24-2018/V za nabavu usluga Umjeravanje vodomjera te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
 
Objavljeno: 12. 11. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-57-2018/V Izradu glavnih projekata izgradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-57-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Izradu glavnih projekata izgradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara u Ulici F.Livadića, M.Gupca, A. Trumbića, I.Gundulića i Baranjskoj ulici Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana...
 
Objavljeno: 24. 10. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-36-2018/V GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Poštovani, U skladu sa čl.15 Internih akata nabave naručitelji Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011 i  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486 pokreću postupak zajedničke nabave robe: Građevinski materijal, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima. Temeljem navedenih akata i članka 189, 190 ZJN 2016 Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486 ovlastile su naručitelja Vodne...
 
Objavljeno: 11. 10. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više