ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-19-2023/V Nabava usluge vanjskog revizora za 2023. godinu

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Objavljeno: 13. 06. 2023.     Kategorija:

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu: Nabava usluga vanjskog revizora za 2023. godinu. Odabrani postupak nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: Sukladno članku 12 ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540,00 eura bez PDV-a odnosno 66.360,00 eura bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

U skladu sa  čl.14. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave naručitelji Vodne usluge d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokreće postupak  nabave  usluga: Nabava usluge revizije za 2023 godinu, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje  navedenim uvjetima.