ZADNJE OBAVIJESTI
 

Vodne usluge d.o.o.IZJAVA O MISIJI, VIZIJI I KLJUČNIM CILJEVIMA DRUŠTVA VODNE USLUGE d.o.o. BJELOVAR

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Misija

Misija društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar je sigurna, kontinuirana i kvalitetna isporuka pitke vode korisnicima, te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda po najvišim ekološkim standardima na uslužnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara i drugih JLS.

Kvalitetom, točnošću i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja naših korisnika i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

Društvo se obvezalo na poštovanje poslovnih, profesionalnih i etičkih normi, na stalno unapređivanja poslovanja povećanjem prihoda kroz povećanje dostupnosti usluga korisnicima, te podizanje kvalitete i sigurnosti isporuke, a u skladu s vizijom i ciljevima Društva.

Vizija

Društvo Vodne usluge d.o.o. Bjelovar je najveći javni isporučitelj usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a teži biti i stožerni subjekt u procesu okrupnjavanja vodno-komunalnog sektora na uslužnom području br. 3.

Suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa postati, po kvaliteti i pouzdanosti vodeći pružatelj usluga vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u regiji i šire, biti spreman na nove izazove i prilagodbu promjenama kako na lokalnom tako i na tržištu šire regije, a sve sa ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, a zadovoljstvo naših osnivača/vlasnika i korisnika usluga stalno rastućim, odnosno postati poduzeće zasnovano na načelima poslovne izvrsnosti i ekološke održivosti.

Ciljevi

Korisnici zadovoljni sigurnošću isporuke, te kontinuitetom i kvalitetom usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na uslužnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara i drugih JLS,

Cijene usluga formirane po načelu priuštivosti za korisnike, a koje osiguravaju financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje,
Učinkovita suradnja s lokalnom zajednicom i osnivačem,
Zadovoljni i educirani zaposlenici,
Zaštita voda po najvišim ekološkim standardima EU,
Transparentno i na poštivanju zakona utemeljeno poslovanje.

 

Politika:

Naša politika je usmjerena na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana:

KORISNICI USLUGA

-       Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika usluga, te težiti njihovom maksimalnom zadovoljstvu kroz osiguranje o konstantnoj dostupnosti vode, zdravstvenoj ispravnosti vode, pročišćavanje otpadnih voda i smanjenje utjecaja na okoliš

-       Stalno unaprjeđivati našu tehničku opremljenost i održavati sposobnost pružanja najvišeg nivoa usluga u svim djelatnostima

ZAPOSLENICI

-       Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih radnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije

-       Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih oboljenja, sigurnost radnog mjesta i poštivanje radnih prava

DOBAVLJAČI I PARTNERI

-       Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos izgraditi najviši nivo povjerenja

VLASNIK – GRAD BJELOVAR

-       Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima norme ISO 9001

-       Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati dugoročno održivo poslovanje

-       Pravovremeno i kvalitetno planiranje i izvješćivanje, te osiguranje potpuno transparentnog poslovanja

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

-       Osigurati usklađenost sa zakonskim propisima

-       Poslovanje u skladu sa zakonskim propisima i puna primjena financijskog upravljanja i kontrola

Dokumenti za preuzimanje