ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-38-2024 Nadzor nad Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području grada Bjelovara

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

BLAGAJNA

Ulica Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar

RADNO VRIJEME: 

ponedjeljak - petak 7:00 - 17:00

subotom 8:00-13:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 27. 05. 2024.     Kategorija:

Poštovani,

Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br: BN-38-2024: Nadzor nad Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području grada Bjelovara:

Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u Ulici Ante Trumbića u gradu Bjelovaru.  , dužine 214,06 m,

Rekonstrukcija dijela postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici A. K. Miošića u Bjelovaru od Ul. Matice hrvatske do Ul. V. Lisinskog te od Ul. J. J. Strossmayera do Šetališta dr. I. Lebovića. dužine 415 m te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.