ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabava3011-16-4-2019/V PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA UPOV-A I DISPOZICIJE MULJA, ISPUST, NUS

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Objavljeno: 29. 01. 2020.     Kategorija:

Projektna dokumentacija sukladno članku 24 Dokumentacije za nadmetanje koja je objavljena u EOJN.